SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 
Directory for packager daviddavid < daviddavid>
Display 361 - 400 hits of 58051.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

akregator-handbook20.12.0-1.mga8noarchAkregator handbookMageia 8
akregator-handbook20.12.0-1.mga8noarchAkregator handbookMageia 8
akregator-handbook20.12.0-1.mga8noarchAkregator handbookMageia 8
akregator-handbook20.12.0-1.mga8noarchAkregator handbookMageia 8
akregator-handbook19.04.0-1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
akregator-handbook19.04.0-1.1.mga7noarchAkregator handbookMageia 7
albert0.14.21-4.2.mga7i586A fast and flexible keyboard launcherMageia 7
albert0.14.21-4.2.mga7x86_64A fast and flexible keyboard launcherMageia 7
albert-debuginfo0.14.21-4.2.mga7i586Debug information for package albertMageia 7
albert-debuginfo0.14.21-4.2.mga7x86_64Debug information for package albertMageia 7
albert-debugsource0.14.21-4.2.mga7x86_64Debug sources for package albertMageia 7
albert-debugsource0.14.21-4.2.mga7i586Debug sources for package albertMageia 7
alembic1.8.4-1.mga9i586Open framework for storing and sharing scene dataMageia Cauldron
alembic1.8.4-1.mga9x86_64Open framework for storing and sharing scene dataMageia Cauldron
alembic1.7.16-2.mga8x86_64Open framework for storing and sharing scene dataMageia 8
alembic1.7.16-2.mga8i586Open framework for storing and sharing scene dataMageia 8
alembic-debuginfo1.8.4-1.mga9i586Debug information for package alembicMageia Cauldron
alembic-debuginfo1.8.4-1.mga9x86_64Debug information for package alembicMageia Cauldron
alembic-debuginfo1.7.16-2.mga8i586Debug information for package alembicMageia 8
alembic-debuginfo1.7.16-2.mga8x86_64Debug information for package alembicMageia 8
alembic-debugsource1.8.4-1.mga9x86_64Debug sources for package alembicMageia Cauldron
alembic-debugsource1.8.4-1.mga9i586Debug sources for package alembicMageia Cauldron
alembic-debugsource1.7.16-2.mga8x86_64Debug sources for package alembicMageia 8
alembic-debugsource1.7.16-2.mga8i586Debug sources for package alembicMageia 8
alglib-debugsource3.17.0-1.mga8x86_64Debug sources for package alglibMageia 8
alglib-debugsource3.17.0-1.mga8i586Debug sources for package alglibMageia 8
alglib-debugsource3.15.0-1.mga7x86_64Debug sources for package alglibMageia 7
alglib-debugsource3.15.0-1.mga7i586Debug sources for package alglibMageia 7
alglib-doc3.17.0-1.mga8noarchAPI documentation for alglibMageia 8
alglib-doc3.17.0-1.mga8noarchAPI documentation for alglibMageia 8
alglib-doc3.17.0-1.mga8noarchAPI documentation for alglibMageia 8
alglib-doc3.17.0-1.mga8noarchAPI documentation for alglibMageia 8
alglib-doc3.15.0-1.mga7noarchAPI documentation for alglibMageia 7
alglib-doc3.15.0-1.mga7noarchAPI documentation for alglibMageia 7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20