SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

VIPW

Section: System Management Commands (8)
Updated: 12/07/2005
Index 

JMÉNO

vipw, vigr - slouží k úpravě souborů password, group, shadow-password a shadow-group. 

POUŽITÍ

vipw [volby]
vigr [volby]
 

POPIS

vipw

avigrupravují soubory/etc/passwda/etc/group. S přepínačem-sbudou upravovat stínové verze obou souborů, tj./etc/shadowa/etc/gshadow. Programy používají zámky, aby předešly porušenísouborů. Při hledání editoru nejprve zkusí proměnnou prostředí$VISUAL, poté proměnnou prostředí$EDITOR a na konec spustí standardní editorvi(1). 

VOLBY

Příkazyvipwavigrakceptují následující volby:

-g, --group
Upraví databázi skupin.
-h, --help
Zobrazí nápovědu a skončí.
-p, --passwd
Upraví databázi hesel.
-q, --quiet
Tichý režim.
-s, --shadow
Upraví databázi shadow nebo gshadow.
 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
stínový soubor pro skupiny
/etc/passwd
informace o uživatelských účtech
/etc/shadow
citlivé informace o uživatelských účtech
 

VIZ TAKÉ

vi(1),group(5),gshadow(5)passwd(5),shadow(5).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
SOUBORY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.