SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

LASTLOG

Section: Maintenance Commands (8)
Index 

JMÉNO

lastlog - prozkoumá soubor lastlog 

SYNTAXE

lastlog[-upřihlašovací-jméno][-tdny] 

POPIS

lastlog setřídí a zobrazí obsah souboru/var/log/lastlog,který obsahuje záznamy o přihlašování a odhlašování uživatelů v systému.Zobrazí se přihlašovací jméno, jméno terminálu a čas posledníhopřihlašení.Standardně (tj. bez dalších voleb) lastlog zobrazí záznamy setříděnépodle čísla UID.Použití přepínače -u přihlašovací-jménozpůsobí, že bude vytištěn pouze poslední záznam o přihlášení příslušného uživatele.Zadáním -t dny se zobrazí pouzeta přihlášení, které jsou dřívější než zadané dny.Parametr -t překryje případný parametr -u.

Pokud se uživatel ještě nikdy nepřihlásil, zobrazí se zpráva "**Never logged in**" (Nikdy nepřihlášen)místo jména terminálu a času. 

SOUBORY

/var/log/lastlog - soubor se záznamy o přihlášení a odhlášení 

NÁMITKY

Velké rozdíly v UID číslech jsou způsobeny tím, že lastlog program běžel dlouho bezvýstupu na obrazovku (např. mmdf=800 a poslední uid=170, program se budejevit jako s uid 171-799). 

AUTOŘI

Julianne Frances Haugh (jfhAATTaustin.ibm.com)
Phillip Street 

PŘELOŽIL

Ondřej Pavlíček (moxAATTpost.cz).


 

Index

JMÉNO
SYNTAXE
POPIS
SOUBORY
NÁMITKY
AUTOŘI
PŘELOŽIL

This document was created byman2html,using the manual pages.