SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

GRPCK

Section: System Management Commands (8)
Updated: 11/05/2005
Index 

JMÉNO

grpck - ověří integritu skupinových souborů 

POUŽITÍ

grpck [-r] [group shadow]
 

POPIS

grpck

ověří integritu informací používaných při autentizaci vůčisystému. Kontrolují se všechny záznamy v souborech/etc/groupa/etc/gshadow,zda mají správný formát a zda jsou ve všech polích jen povolenádata. Při nalezení chybně formátovaných a jinak neopravitelnýchzáznamů je uživatel vybídnut, aby tyto záznamy smazal.

U každého záznamu se kontroluje, zda:

*
má správný počet polí
*
má unikátní název skupiny
*
obsahuje platný seznam členů a administrátorů

Kontroly na správný počet polí a unikátnost názvu skupiny jsoukritické. Pokud má záznam chybný počet polí, je uživatel vybídnut, abyzáznam smazal. Nebude-li uživatel souhlasit, jsou všechny dalšíkontroly přeskočeny. U záznamu s duplicitním názvem skupiny jeuživatel taktéž vybídnut ke smazání záznamu, ovšem následné kontrolynejsou přeskočeny. Všechny ostatní chyby jsou považovány pouze zavarování a uživatel je vyzván k nápravě chyby pomocí příkazugroupmod.

Příkazy pracující se souborem/etc/groupnemohou měnit porušené nebo duplicitní záznamy. V takových případechbyste měli použítgrpcka chybné záznamy odstranit. 

VOLBY

grpckimplicitně pracuje nad soubory/etc/groupa/etc/gshadow. Uživatel může zvolit jiné soubory pomocí parametrůgroupashadow.Uživatel dále může parametrem-rzapnout režim jen pro čtení. Prakticky to znamená, že na všechnyotázky ohledně změn se automaticky odpovíne.grpcktaké umí setřítit záznamy v souborech/etc/groupa/etc/gshadowpodle GID. Pro třídící režim zadejte parametr-s.V takovém případě se neprovádí žádné kontroly, soubory se pouzesetřídí. 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
/etc/passwd
informace o uživatelských účtech
 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Příkazgrpckmůže skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
1
chybná syntaxe příkazu
2
jeden či více chybných záznamů
3
nelze otevřít soubory skupin
4
nelze zamknout soubory skupin
5
nelze aktualizovat soubory skupin
 

VIZ TAKÉ

group(5),passwd(5),shadow(5),groupmod(8).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
SOUBORY
NÁVRATOVÉ HODNOTY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.