SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

GROUPMOD

Section: System Management Commands (8)
Updated: 11/05/2005
Index 

JMÉNO

groupmod - upraví skupinu 

POUŽITÍ

groupmod [-g gid [-o ]] [-n nové_jméno_skupiny] skupina
 

POPIS

Příkazgroupmodupravuje soubory se systémovými účty tak, aby odpovídaly změnámzadaným na příkazové řádce. 

VOLBY

Příkazgroupmodakceptuje následující volby:

-g gid
Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (svýjimkou volby-o.Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Hodnoty mezi 0 a 999 jsouobvykle rezervovány pro systémové účty. U souborů, které měly skupinunastavenu na staré GID, ji musíte přenastavit na nové GID ručně.
-n nové_jméno_skupiny
Jméno skupiny se změní zeskupinananové_jméno_skupiny.
 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Příkazgroupmodmůže skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
3
chybný argument parametru
4
zadaná skupina neexistuje
6
zadaná skupina neexistuje
9
skupina je již používána
10
nelze aktualizovat soubor group
 

VIZ TAKÉ

chfn(1),chsh(1),passwd(1),gpasswd(8),groupadd(8),groupdel(8),useradd(8),userdel(8),usermod(8).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
SOUBORY
NÁVRATOVÉ HODNOTY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.