SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

GROUPDEL

Section: System Management Commands (8)
Updated: 11/05/2005
Index 

JMÉNO

groupdel - Smaže skupinu 

POUŽITÍ

groupdel skupina
 

POPIS

Příkazgroupdelupraví soubory se systémovými účty tak, že smaže všechy záznamy, kterése odkazují naskupinu. Daná skupina musí existovat.

Abyste zajistili, že na souborových systémech nezůstanou souboryvlastněné mazanou skupinou, musíte je sami vyhledat a příslušněopravit. 

ZÁLUDNOSTI

Nelze odstranit primární skupinu uživatele. Nejprve musíte odstranituživatele a pak teprve danou skupinu. 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Příkazgroupdelmůže skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
8
nelze odstranit primární skupinu uživatele
10
nelze aktualizovat soubor group
 

VIZ TAKÉ

chfn(1),chsh(1),passwd(1),gpasswd(8),groupadd(8),groupmod(8),useradd(8),userdel(8),usermod(8)


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
ZÁLUDNOSTI
SOUBORY
NÁVRATOVÉ HODNOTY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.