SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

GROUPADD

Section: System Management Commands (8)
Updated: 01/02/2006
Index 

JMÉNO

groupadd - Vytvoří skupinu 

POUŽITÍ

groupadd [-g GID [-o]] [-f] [-K KLÍČ=HODNOTA] skupina
 

POPIS

Příkazgroupaddvytváří nové skupinové účty na základě zadaných hodnot a výchozíchhodnot nastavených v systému. Nová skupina bude podle pořeby zařazenado příslušných systémových souborů. 

VOLBY

Příkazgroupaddakceptuje následující volby:

-f
Tato volba způsobí, že v případě kolize se stávající skupinou se vrátíúspěšný návratový kód. Při použití s volbou-g, pokud již dané GID existuje, vybere se unikární GIDautomaticky, (tj. jako kdybyste-gnezadali).
-g GID
Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (svýjimkou volby-o).Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Jako výchozí hodnota se použijenejmenší ID větší než 999 a zároveň větší než ID všech ostatníchskupin. Hodnoty mezi 0 a 999 jsou obvykle rezervovány pro systémové účty.
-h, --help
Zobrazí nápovědu a skončí.
-K KLÍČ=HODNOTA
Přepíše výchozí nastavení /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAXapod.). Můžete zadat i více voleb najednou.

Příklad:-K GID_MIN=100 -K GID_MAX=499

Poznámka:-K GID_MIN=10,GID_MAX=499zatím nefunguje.

-o
Tato volba povolí přidání skupiny s neunikátním GID.
 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
/etc/login.defs
nastavení systému shadow
 

ZÁLUDNOSTI

Názvy skupin musí začínat malým písmenem nebo podtržítkem a mohouobsahovat pouze malá písmena, čísla, podtržítka, pomlčky a závěrečnýdolar. Vyjádřeno regulárním výrazem: [a-z_][a-z0-9_-]*[$]

Délka názvu skupiny nesmí překročit 16 znaků.

Jestliže již název skupiny existuje v externí databázi typu NIS,příkazgroupaddodmítne požadavek na vytvoření této skupiny. 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Příkazgroupaddmůže skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
3
chybný argument parametru
4
GID není unikátní (pokud nepoužijete-o)
9
název skupiny není unikátní
10
nelze aktualizovat soubor group
 

VIZ TAKÉ

chfn(1),chsh(1),passwd(1),gpasswd(8),groupdel(8),groupmod(8),login.defs(5),useradd(8),userdel(8),usermod(8).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
VOLBY
SOUBORY
ZÁLUDNOSTI
NÁVRATOVÉ HODNOTY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.