SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

SHADOW

Section: File Formats (5)
Index 

JMÉNO

shadow - soubor se zašifrovanými hesly 

POPIS

shadowobsahuje informace o zašifrovaných heslech uživatelských účtů avolitelně může obsahovat informace o stárnutí hesel. Soubor obsahuje

Přihlašovací jméno
Zašifrované heslo
Počet dnů od 1. ledna 1970, kdy bylo heslo naposledy změněno
Počet dnů, po jejichž uplynutí může být heslo změněno
Počet dnů, po jejichž uplynutí musí být heslo změněno
Počet dnů před lhůtou, kdy je uživatel varován, že heslo vyprší
Počet dnů, po jejichž uplynutí po propadnutí hesla je zablokován účet.
Počet dnů od 1. ledna 1970, kdy byl účet zablokován
Rezervované pole

Pole hesla musí být vyplněno. Zašifrované heslo se skládá ze 13 až 24znaků z 64 prvkové množiny znaků (a až z, A až Z, 0 až 9, . a/). crypt(3) obsahuje detailní informace o tom, jakinterpretovat tento řetězec.

Datum poslední změny hesla je dáno počtem dní od 1. ledna 1970. Heslonesmí býti znovu změněno dokud řádně neuplyne specifikovaný počet dní,a musí být změněno po uplynutí maximálního počtu dní. Pokud jeminimální počet dnů platnosti hesla vyšší než maximální početpovolených dní, heslo nemůže být změněno uživatelem.

Účet je považován za neaktivní a bude zablokován, jestliže heslo nenízměněno během určeného počtu dní po vypršení platnosti hesla. Účetbude také zablokován v určený den nezávisle na ostatních informacích ovypršení hesla.

Tyto informace o heslu a době jeho platnosti mají prioritu předinformacemi uloženými v souboru /etc/passwd.

Tento soubor nesmí být čitelný řádnými uživateli, má-li býtochrana hesel účinná. 

SOUBORY

/etc/passwd - informace o uživatelských účtech
/etc/shadow - zašifrovaná hesla uživatelů 

DALŠÍ INFORMACE

chage(1),login(1),passwd(1),su(1),sulogin(1M),shadow(3),passwd(5),pwconv(8),pwunconv(8)


 

Index

JMÉNO
POPIS
SOUBORY
DALŠÍ INFORMACE

This document was created byman2html,using the manual pages.