SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

GSHADOW

Section: File Formats and Conversions (5)
Updated: 11/05/2005
Index 

JMÉNO

gshadow - stínový soubor se skupinami 

POPIS

/etc/gshadowObsahuje stínové informace ke skupinovým účtům. Obsahuje řádkys pevnou strukturou, kde jsou jednotlivá pole oddělená dvojtečkami:

*
název skupiny
*
zašifrované heslo
*
čárkami oddělený seznam administrátorů skupiny
*
čárkami oddělený seznam členů skupiny

Pole pro název skupiny a heslo musí být vyplněná. Zašifrované heslo seskládá ze znaků 64 znakové abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /).Podrobnosti o hesle naleznete vcrypt(3).Pokud pole s heslem obsahuje znak, který není platným výsledkemfunkcecrypt(3), např. ! nebo *, uživatel se nebude moci pomocí tohotohesla přihlásit, ale záleží také na systémupam(7).

Heslo v tomto souboru má přednost před heslem ze souboru/etc/group.

Má-li být zachována bezpečnost hesel, nesmí být tento soubor čitelnýpro běžné uživatele. 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
 

VIZ TAKÉ

group(5),gpasswd(5),newgrp(5).


 

Index

JMÉNO
POPIS
SOUBORY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.