SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from CentOS 7 shadow-utils-4.6-5.el7.x86_64.rpm

GPASSWD

Section: User Commands (1)
Updated: 11/05/2005
Index 

JMÉNO

gpasswd - spravuje soubor /etc/group 

POUŽITÍ

gpasswd skupina
gpasswd -a uživatel skupina
gpasswd -d uživatel skupina
gpasswd -R skupina
gpasswd -r skupina
gpasswd [-A uživatel,...] [-M uživatel,...] skupina
 

POPIS

gpasswd

se používá pro správu souboru/etc/group(a pokud je zkompilován s podporou SHADOWGRP, tak i/etc/gshadow).Každá skupina může mít správce, členy a heslo. Systémový správce můževolbou-Adefinovat správce skupiny, volbou-Mčleny skupiny a má všechna práva skupinových správců a členů. 

Poznámka o skupinových heslech

Skupinová hesla jsou samozřejmě bezpečnostním problémem, jelikož jeheslo sdíleno více uživateli. Skupiny jsou nicméně užitečným nástrojempro spolupráci mezi různými uživateli. 

VOLBY

Správce skupiny může přidávat resp. mazat uživatele pomocí-aresp.-d.Správcové mohou odstranit skupinové heslo pomocí přepínače-r.Pokud není heslo nastaveno, mohou použít příkaznewgrppro zapojení do skupiny pouze členové skupiny. Volba-Rzakáže přístup do skupiny skrze příkaznewgrp(členové skupiny se do ní budou moci stále přepnout).

Pokud jegpasswdspušten správcem skupiny a jediným parametrem je jméno skupiny, zeptáse na skupinové heslo. Pokud je heslo nastaveno, mohou členové používatnewgrp(1)stále bez hesla, nečlenové musí heslo zadat. 

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
 

VIZ TAKÉ

newgrp(1),gshadow(5),groupadd(8),groupdel(8),groupmod(8),grpck(8),group(5).


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
Poznámka o skupinových heslech
VOLBY
SOUBORY
VIZ TAKÉ

This document was created byman2html,using the manual pages.