SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from StartCom 5 rpm-4.4.2-37.SEL5.i386.rpm

RPMDEPS

Section: StartCom Linux (8)
Updated: 24 października 2002
Index 

NAZWA

rpmdeps - Generowanie zależności pakietów RPM 

SKŁADNIA

rpmdeps {-P|--provides} {-R|--requires} PLIK ...

 

OPIS

rpmdeps generuje zależności pakietu dla zbioru argumentówPLIKOWYCH. Każdy argument PLIKOWY jest przeszukiwany podkątem Elf32/Elf64, interpretera skryptów lub zależności dla skryptu,a zależności są wypisywane na standardowe wyjście. 

ZOBACZ TAKŻE

rpm(8),

rpmbuild(8), 

AUTORZY

Jeff Johnson <jbjAATTredhat.com>


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
ZOBACZ TAKŻE
AUTORZY

This document was created byman2html,using the manual pages.