SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

qt5-qttools rpm build for : Fedora 27. For other distributions click qt5-qttools.

Name : qt5-qttools
Version : 5.9.2 Vendor : Fedora Project
Release : 1.fc27 Date : 2017-10-10 10:42:28
Group : Unspecified Source RPM : qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.src.rpm
Size : 0.08 MB
Packager : Fedora Project
Summary : Qt5 - QtTool components
Description :
Qt5 - QtTool components.

RPM found in directory: /mirror/archive.fedoraproject.org/fedora-secondary/updates/testing/27/i386/q

Content of RPM  Changelog  Provides Requires

Download
ftp.pbone.net  qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.i686.rpm
     Search for other platforms
qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.sparc.rpm
qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.alpha.rpm
qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.ppc.rpm
qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.ia64.rpm
qt5-qttools-5.9.2-1.fc27.s390.rpm

Provides :
qt5-qttools
qt5-qttools(x86-32)

Requires :
libQt5Core.so.5
libQt5Core.so.5(Qt_5)
libQt5Core.so.5(Qt_5.9)
libQt5DBus.so.5
libQt5DBus.so.5(Qt_5)
libQt5DBus.so.5(Qt_5_PRIVATE_API)
libQt5Xml.so.5
libQt5Xml.so.5(Qt_5)
libc.so.6
libc.so.6(GLIBC_2.0)
libc.so.6(GLIBC_2.1.3)
libc.so.6(GLIBC_2.3.4)
libc.so.6(GLIBC_2.4)
libgcc_s.so.1
libm.so.6
libpthread.so.0
libstdc++.so.6
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3.9)
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)
qt5-qtbase(x86-32) >= 5.9.2
qt5-qttools-common = 5.9.2-1.fc27
rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1
rpmlib(PartialHardlinkSets) <= 4.0.4-1
rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1
rtld(GNU_HASH)


Content of RPM :
/usr/bin/qdbus-qt5
/usr/bin/qtpaths
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/80
/usr/lib/.build-id/80/35cb103bf56e0fa4e776ffbe8c9efd75875bdc
/usr/lib/.build-id/80/35cb103bf56e0fa4e776ffbe8c9efd75875bdc.1
/usr/lib/.build-id/9b
/usr/lib/.build-id/9b/50a44edb0767e4d3918a7692f8ba07e1f1a6cc
/usr/lib/.build-id/9b/50a44edb0767e4d3918a7692f8ba07e1f1a6cc.1
/usr/lib/qt5/bin/qdbus
/usr/lib/qt5/bin/qdbus-qt5
/usr/lib/qt5/bin/qtpaths