SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from Fedora 28 xcftools-1.0.7-18.fc28.i686.rpm

xcf2pnm

Section: (1)
Updated: 2006-02-12
Index 

NAVN

xcfview - fremvis xcf-filer fra GIMP 

OVERBLIK

xcfview [ flag ] filnavn [ lagnavne ] 

BESKRIVELSE

xcfview er et omslagsprogram som bruger xcf2png(1) ellerxcf2pnm(1) (se disse) til at fladgøre et XCF-billede, og dernæstviser det med et PNG- eller PPM-fremviserprogram, som findes gennemmailcap(5)-databasen. 

FLAG

Alle kommandolinjeargumenter til xcfview bliver videregivet direktetil den xcf2png- eller xcf2pnm-kommando som konverterer XCF-billedet.Det er ikke helt forudsigeligt hvilket konverteringsprogram der bliverbrugt, så man bør holde sig til flag der forstås af begge disse programmer:
--mask
Aktivér lagmasken.
--mode mode
Vælg lagtilstanden (fx Normal eller LægTil).
--nomask
Deaktivér lagmasken.
--opacity n
Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt)til 255 (helt ugennemsigtig).
--percent n
Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt)til 100 (helt ugennemsigtig).
-A, --force-alpha
Konstruér en triviel gennemsigtighedskanal selvom billedet erfuldstændig ugennemsigtigt.
-b farve, --background farve
Giv gennemsigtige partier af billedet denne farve.Baggrundsfarven kan angives hexadecimalt som #rrggbb eller#rgb, eller med et X11-farvenavn (sidstnævnte virker kunhvis der kan findes en database med farvenavne i en standardplacering).
-c, --color, --colour
Brug RGB-format for uddata selvom der er mere kompaktealternative formater.
-C, --autocrop
Placer det konvertede område af billedet til så det netop dækker allede synlige (eller valgte) lag.Billedet kan blive større eller mindre end lærredet, afhængigt afde synlige lags størrelse og placering.(Bemærk at tilskæringen ikke tager hensyn tilindholdet af lagene).
Normalt vil det konverterede område være det samme som XCF-lærredet.
-D, --dissolve
Foretag et "opløs"-skridt for at udrydde delvis gennemsigtighedi det fladgjorte billede.Hvis -b-flaget også gives, sker dette før baggrundsfarven påføres.
-f, --full-image
Start med at fladgøre hele billedet til RAM, og analysér så billedetfør detaljerne i uddataformatet bliver besluttet (fx om gråtonerer tilstrækkeligt til at repræsentere billeder).Hvis dette flag ikke gives, vil programmet nøjes med at fladgøreen enkelt række "fliser" (af højden 64 pixels) ad gangen.
-g, --gray, --grey
Repræsentér uddata som gråtoner selv hvis det er rent sort/hvidt.Stop med afslutningskode 103 hvis der mødes nogen farvede pixels.Dette bliver valgt automatisk hvis uddatafilens navn ender på .pgm.
-G, --for-gif
Påstå at der ikke er nogen delvist gennemsigtige pixels i uddata(hvilket muliggør en effektivere repræsentation af gennemsigtighedi uddata).Stop med afslutningskode 102 hvis der alligevel findes nogendelvist gennemsigtige pixels.Hvis -b-flaget også gives, handler denne test om om der erdelvist gennemsigtige pixels over den angivne baggrund.
-h, --help
Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks,og afslut med kode 0.
-j, --bzip
Gør det samme som -Z bzcat.Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med bz2.
-o filnavn, --output filnavn
Skriv det konverterede billede til filnavn i stedet fortil standarduddata.
-O x,y, --offset x,y
Forskyd det konverterede billede fra det øverste venstrehjørne af XCF-lærredet. Bruges normalt sammen med -S.
-S bxh, --size bxh
Beskær det konverterede billede til bredde b og højde b.
-T, --truecolor
Brug fuldt RGB-farverum til at fladgøre indekserede billeder.Hvis dette flag ikke gives, vil xcfview efterligne Gimps nuværendeprincip, hvor gennemsigtigheden af hver pixel afrundes til enten"helt gennemsigtig" eller "helt ugennemsigtig", og fortolke allelagtilstande som Normal.
-u, --utf8
Brug den rå UTF-8-repræsentation fra XCF-filen til at sammenligneog vise lagnavne.Normalt forsøger programmet at transkribere lagnavnene til dettegnsæt der angives af lokalitetsinstillingen.
-v, --verbose
Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.
-V, --version
Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata,og afslut med kode 0.
-z, --gzip
Gør det samme som -Z zcat.Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med gz.
-Z kommando, --unpack kommando
Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den kanfortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som kommandofilnavn, og skal skrive sit resultat til standarduddata.Bemærk at kommando ikke kan indeholde argumenter.Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et udpakkeprogramblive valgt automatisk; dette kan slås fra ved at angive-Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk bliverstartet end cat(1)-proces).
 

AFSLUTNINGSKODER

Afslutningskoden er 0 hvis alt gik godt. Opstår der fejl, vilafslutningskoden være forskellig fra 0; den præcise værdi kanenten komme fra konverteringsprogrammet eller frafremviserprogrammet. 

FORFATTER

xcfview og denne manualsideer skrevet af Henning Makholm <henningAATTmakholm.net>.Dele af programmet stammer fra skripte run-mailcap(1) afBrian White <bcwhiteAATTpobox.com>. 

SE OGSÅ

xcf2pnm(1), xcf2png(1)


 

Index

NAVN
OVERBLIK
BESKRIVELSE
FLAG
AFSLUTNINGSKODER
FORFATTER
SE OGSÅ

This document was created byman2html,using the manual pages.