SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 

MAN page from Fedora 28 xcftools-1.0.7-18.fc28.i686.rpm

xcfinfo

Section: (1)
Updated: 2006-02-12
Index 

NAVN

xcfinfo - vis oplysninger om xcf-filer fra GIMP 

OVERBLIK

xcfinfo [ flag ] filnavn 

BESKRIVELSE

xcfinfo er et kommandolinjeværktøj til at vise oplysninger omindholdet af billedfiler i XCF-formatet som bruges af gimp(1),især vedførende billedets lag. 

FLAG

-h, --help
Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks,og afslut med kode 0.
-j, --bzip
Gør det samme som -Z bzcat.Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med bz2.
-u, --utf8
Brug den rå UTF-8-repræsentation fra XCF-filen til at sammenligneog vise lagnavne.Normalt forsøger programmet at transkribere lagnavnene til dettegnsæt der angives af lokalitetsinstillingen.
-v, --verbose
Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.
-V, --version
Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata,og afslut med kode 0.
-z, --gzip
Gør det samme som -Z zcat.Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med gz.
-Z kommando, --unpack kommando
Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den kanfortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som kommandofilnavn, og skal skrive sit resultat til standarduddata.Bemærk at kommando ikke kan indeholde argumenter.Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et udpakkeprogramblive valgt automatisk; dette kan slås fra ved at angive-Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk bliverstartet end cat(1)-proces).
 

UDDATA

Oplysninger om billedet bliver udskrevet til standarduddata i etfast format.Første linje indeholder generelle oplysninger om XCF-filen:
-
Versionen af filformatet
-
Størrelsen af lærredet
-
Billedtilstanden (farver, gråtoner eller indekseret)
-
Antal lag
-
Den interne komprimeringsalgoritmeEfter denne linje følger én linje for hvert lag:
1)
Tegnet + hvis laget er synligt, - ellers
2)
Lagets størrelse og position
3)
Lagets pixelformat, herunder om laget har en alfakanal.
4)
Lagtilstanden, samt ugennemsigtigheden (hvis den ikke er 100%), og/mask hvis laget har en aktiv lagmaske.
5)
Lagets navn.
 

AFSLUTNINGSKODER

Her er de mulige afslutningskoder fra xcfinfo:
0
Alt OK
20
Gal kommandolinjesyntaks.
21
Den angivne XCF-fil findes ikke eller kan ikke læses.
123
XCF-filen indeholder egenskaber som xcftools ikke forstår.(Der er så vidt vides ingen måde at få Gimp til at skriveen XCF-fil som medfører denne aflutningskode. Lad venligstforfatteren vide det hvis du opdager én).
125
XCF-filen er beskadiget eller ugyldig.
126
Det lykkedes ikke at udføre udpakkeprogrammet (eller det blev dræbtundervejs).
127
Uventet I/O-fejl, interne fejl og lignede "umulige" situationer.Hvis et udpakkeprogram stopper med en fejlkode, bliver dennekode også xcfinfos afslutningskode.
 

FORFATTER

xcfinfo og denne manualsideer skrevet af Henning Makholm <henningAATTmakholm.net>. 

SE OGSÅ

xcf2pnm(1), xcf2png(1)


 

Index

NAVN
OVERBLIK
BESKRIVELSE
FLAG
UDDATA
AFSLUTNINGSKODER
FORFATTER
SE OGSÅ

This document was created byman2html,using the manual pages.