SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE
YUM REPOSITORY

 
 

libQtGTL0.1 rpm build for : Mandriva 2011. For other distributions click libQtGTL0.1.

Name : libQtGTL0.1
Version : 0.9.1 Vendor : Mandriva
Release : 3mdv2011.0 Date : 2010-10-24 23:57:56
Group : System/Libraries Source RPM : qtgtl-0.9.1-3mdv2011.0.src.rpm
Size : 0.01 MB
Packager : Funda Wang < fwang_mandriva_org>
Summary : Qtbinding for OpenGTL
Description :
Qtbinding for OpenGTL.

RPM found in directory: /mirror/carroll.cac.psu.edu/pub/linux/distributions/mandrakelinux/official/2011/i586/media/contrib/release

Content of RPM  Changelog  Provides Requires

Download
ftp.gwdg.de  libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.i586.rpm
ftp.gwdg.de  libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.i586.rpm
ftp.icm.edu.pl  libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.i586.rpm
ftp.pbone.net  libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.i586.rpm
     Search for other platforms
libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.sparc.rpm
libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.alpha.rpm
libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.ppc.rpm
libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.ia64.rpm
libQtGTL0.1-0.9.1-3mdv2011.0.s390.rpm

Provides :
libQtGTL.so.0.1
libQtGTL0.1
libQtGTL0.1(x86-32)

Requires :
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4)
libQtGui.so.4
libstdc++.so.6
rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmlib(PayloadIsLzma) <= 4.4.6-1
libgcc_s.so.1
libc.so.6(GLIBC_2.0)
libc.so.6(GLIBC_2.1.3)
libGTLCore.so.0.7
libgcc_s.so.1(GCC_3.0)
rtld(GNU_HASH)
rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
libc.so.6
libQtCore.so.4


Content of RPM :
/usr/lib/libQtGTL.so.0.1
/usr/lib/libQtGTL.so.0.9.1