SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 
Changelog for lib64python3.8-3.8.16-1.mga8.x86_64.rpm :

* Sat Dec 10 2022 wally 3.8.16-1.mga8+ Revision: 1920355- new version 3.8.16 (mga#31000)
* Sun Oct 30 2022 wally 3.8.15-1.mga8+ Revision: 1900300- new version 3.8.15 (mga#31052)
* Tue Oct 04 2022 wally 3.8.14-1.1.mga8+ Revision: 1894605- add Fedora patch to fix CVE-2015-20107 (mga#30572)
* Mon Oct 03 2022 wally 3.8.14-1.mga8+ Revision: 1894447- new version 3.8.14 to fix CVE-2020-10735 and CVE-2021-28861 (mga#30848)- fix doc file permissions and index page title (mga#30929)
* Sun Sep 12 2021 wally 3.8.12-1.mga8+ Revision: 1745363- new version 3.8.12 (mga#29450)
* Sun Jul 25 2021 luigiwalser 3.8.11-1.1.mga8+ Revision: 1737782- add patch from ubuntu to fix CVE-2021-29921
* Sun Jul 25 2021 wally 3.8.11-1.mga8+ Revision: 1737749- new version 3.8.11 (mga#29288)
* Mon Apr 05 2021 wally 3.8.9-1.mga8+ Revision: 1713697- new version 3.8.9 to fix CVE-2021-3426 (mga#28729)
* Thu Feb 25 2021 wally 3.8.8-1.mga8+ Revision: 1690220- new version 3.8.8 to fix CVE-2021-23336 (mga#28408)
* Sun Jan 24 2021 neoclust 3.8.7-2.mga8+ Revision: 1673182- Add patch to fix CVE-2021-3177 (mga#28204)
* Tue Dec 22 2020 wally 3.8.7-1.mga8+ Revision: 1662824- new version 3.8.7
* Thu Dec 17 2020 wally 3.8.6-1.mga8+ Revision: 1660232- new version 3.8.6
* Thu Dec 17 2020 daviddavid 3.8.5-3.mga8+ Revision: 1660198- fix again python2 conflicting version (mga#27857)
* Tue Dec 15 2020 tv 3.8.5-2.mga8+ Revision: 1657581- BR pkgconfig(libnsl)- BR pkgconfig(libtirpc)