SEARCH
NEW RPMS
DIRECTORIES
ABOUT
FAQ
VARIOUS
BLOG
DONATE


YUM REPOSITORY

 
 
Changelog for citus_11-debuginfo-9.3.5-1.rhel6.x86_64.rpm :
Tue Jul 28 14:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.3.5-1
- Update to 9.3.5

Fri Jul 24 14:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.3.4-1
- Update to 9.3.4

Thu Jul 9 14:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.3.2-1
- Update to 9.3.2

Sun May 10 14:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.3.0-1
- Update to 9.3.0

Tue Mar 31 14:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.2.4-1
- Update to 9.2.4

Thu Mar 26 13:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.2.3-1
- Update to 9.2.3

Tue Mar 10 13:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.2.2-1
- Update to 9.2.2

Mon Feb 17 13:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.2.1-1
- Update to 9.2.1

Tue Feb 11 13:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.2.0-1
- Update to 9.2.0

Wed Jan 1 13:00:00 2020 Devrim Gündüz 9.1.2-1
- Update to 9.1.2

Mon Dec 9 13:00:00 2019 Devrim Gündüz 9.1.0-1
- Update to 9.1.0

Sun Nov 3 13:00:00 2019 Devrim Gündüz 9.0.1-1
- Update to 9.0.1

Wed Oct 16 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 9.0.0-1
- Update to 9.0.0

Thu Sep 26 14:00:00 2019 Devrim Gündüz
- Rebuild for PostgreSQL 12

Sun Aug 11 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.3.2-1
- Update to 8.3.2

Mon Aug 5 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.3.1-1
- Update to 8.3.1

Fri Jul 12 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.3.0-1
- Update to 8.3.0

Thu Jun 13 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.2.2-1
- Update to 8.2.2

Thu Apr 11 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.2.1-1
- Update to 8.2.1

Mon Apr 1 14:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.2.0-1
- Update to 8.2.0

Wed Feb 13 13:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.1.1-2
- Rebuild against PostgreSQL 11.2

Tue Jan 15 13:00:00 2019 Devrim Gündüz 8.1.1-1
- Update to 8.1.1

Fri Dec 21 13:00:00 2018 Devrim Gündüz 8.0.1-1
- Update to 8.0.1

Mon Oct 15 14:00:00 2018 Devrim Gündüz
- Rebuild against PostgreSQL 11.0

Thu Aug 30 14:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.5.1-1
- Update to 7.5.1, per #3597

Thu Jul 26 14:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.5.0-1
- Update to 7.5.0

Fri Jun 29 14:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.4.1-1
- Update to 7.4.1, per #3432

Thu May 17 14:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.4.0-1
- Update to 7.4.0, per #3351

Fri Mar 16 13:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.3.0-1
- Update to 7.3.0, per #3208

Tue Feb 6 13:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.2.1-1
- Update to 7.2.1, per #3088

Thu Jan 18 13:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.2.0-1
- Update to 7.2.0, per #3026

Wed Jan 10 13:00:00 2018 - Devrim Gündüz 7.1.2-1
- Update to 7.1.2, per #2994

Sun Dec 10 13:00:00 2017 - Devrim Gündüz 7.1.1-1
- Update to 7.1.1, per #2938

Thu Nov 16 13:00:00 2017 - Devrim Gündüz 7.1.0-1
- Update to 7.1.0

Sat Oct 21 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 7.0.3-1
- Update to 7.0.3, per #2817

Tue Oct 3 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 7.0.2-1
- Update to 7.0.2, per #2751

Wed Sep 13 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 7.0.1-1
- Update to 7.0.1, per #2697.

Thu Aug 31 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 7.0.0-1
- Update to 7.0.0

Sat Jul 15 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 6.2.3-1
- Update to 6.2.3

Sun Jun 11 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 6.2.2-1
- Update to 6.2.2

Thu May 25 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 6.2.1-1
- Update to 6.2.1

Tue Apr 25 14:00:00 2017 - Devrim Gündüz 6.1.0-1
- Update to 6.1.0

Thu Dec 1 13:00:00 2016 - Devrim Gündüz 6.0.1-1
- Update to 6.0.1

Wed Nov 9 13:00:00 2016 - Devrim Gündüz 6.0.0-1
- Update to 6.0.0
- Split development headers into separate subpackage.

Wed Nov 9 13:00:00 2016 - Devrim Gündüz 5.2.2-1
- Update to 5.2.2

Sat Sep 17 14:00:00 2016 - Devrim Gündüz 5.2.1-1
- Update to 5.2.1

Fri Aug 26 14:00:00 2016 - Devrim Gündüz 5.2.0-1
- Update to 5.2.0. Fixes #1566.
- Update license and install docs. Fixes #1385.

Thu Jul 7 14:00:00 2016 - Devrim Gündüz 5.1.1-1
- Update to 5.1.1

Tue May 17 14:00:00 2016 - Jason Petersen 5.1.0-1
- Update to Citus 5.1.0

Fri Mar 25 13:00:00 2016 - Devrim Gündüz 5.0.0-1
- Initial RPM packaging for PostgreSQL RPM Repository,
based on the spec file of Jason Petersen AATT Citus.